Tweede lichting en na-gisting

Tweede lichting en na-gisting

De tweede lichting staat nu al bijna 1 week te gisten. Deze 15 liter zal straks in ongeveer 45 flesjes gegoten kunnen worden. Het is een voorrecht om nu al de frisse geur van het bier te mogen ruiken. We kijken nu al uit naar de proefsessie op 17 maart met de leden van het Gilde op een geheime locatie.

Het soortelijk gewicht (SG) zit momenteel op ongeveer op 1030. Als het rond de 1010 zit is het tijd om te bottelen.

Terwijl deze nieuwe 15 liter langzaam staat te gisten, is het aan de 45 flesjes die al gebotteld zijn om na te gisten. Dit gebeurt het beste op ongeveer 20 graden.

Het afronden van het brouwproces

Het afronden van het brouwproces

Na ongeveer 14 dagen na de start als de gisting is gestopt, wordt het tijd om het bier klaar te maken voor het bottelen.
In deze 14 dagen heeft het bier staan gisten op een constante temperatuur van 25 graden. Tijdens dit proces kan je aan de geur van het bier al een goede indruk krijgen van het eindproduct.
Onderstaande filmpjes tonen het gistingsproces en het uiteindelijk overzetten naar een steriele emmer voor het bottelen.